Hadith E Nabawi SA

Pyarey Nabi Hazrath Mohammad Mustafa SA Ney Farmaya Key

1.Jisney Fazar ki Namaz Tark Kardi (Chod dee) Ouse key Charey se Noor Qatam Hojayega.
2.Jisney Zohar ki Namaz Tark Kardi (Chod dee) Ouse Key Rozi ki Batkath Qatham Ki Jayegi.
3.Jisney Asar ki Namaz Tark Kardi (Chod dee) Ouse Ki Quwath Qatham Ki Jayegi.
4.Jisney Maghreeb ki Namaz Tark Kardi (Chod dee) Ouse ko Ouse ki Oulad se Koi Fayda nahi hoga.
5.Jisney Ishan ki Namaz Tark Kardi (Chod dee) Ouse Kee Neend Ki Rahath Qatam Kardi Jayegi.
Sonchiye...... ?
Kal fursat na mili to kya karo ge,
Itni mohlat na mili to kya karo ge,
Roz kehte ho kal parhon ga Namaz,
Kal agar saans na rahi to kya karo ge…
Rasam se sunnat achi,
Neend se namaz achi,
Gunah se neki achi,
Bazar se masjid achi,
Fazool baton se Qura'an ki tilawat achi,
Gheebat se zikar acha,
Delete se forward acha.....
Namaz jo hum par farz kar di gayi hai....
FAJAR.................Bister main
ZOHAR..............Naukri main
ASAR..................Chaye main
MAGHRIB.........Rastey main
ESHAN....................TV main
JUMMAH...........Sonay main
EID................Bazaaron main
Na Durood, Na Qura'an.... Yeh Kaisa Hai (Musalmaan) ?
Phir kahtay ho kyun nahin hai Allah hum par meharban??
To Namaz parho is say pahlay ke tumhari Namaz parhi jayee

No comments: