Khatilay khanjarai joroo jafa salamun alai

Khatilay khanjarai joroo jafa salamun alai
Shaidai maslakai rahai wafa salamu alai

1. Khatilay khanjarai joroo jafa salamun alai
Shaidai maslakai rahai wafa salamu alai

Khatilay khanjarai joroo jafa salamun alai
Shaidai maslakai rahai wafa salamu alai

2. Nabi ka pyara jigar khoshai booto hai tu
Sawarai doosha hai rozai jaza salamun alai

Khatilay khanjarai joroo jafa salamun alai
Shaidai maslakai rahai wafa salamu alai

3. Watu kay Sinai sai chimta tai thai nabi tujko
Wo raaz dari khuda mustufa salamu alai

Khatilay khanjarai joroo jafa salamun alai
Shaidai maslakai rahai wafa salamu alai

4. Karishma karta agar tu jahaa mitaa daita
Fakhat dikhaiyai thi rahi raza salamun alai

Khatilay khanjarai joroo jafa salamun alai
Shaidai maslakai rahai wafa salamu alai

5. Lhaoo uchalaa falak waloo ko joo dikhlanai
Nida yai ayee kai aab paas Aa salamun alai

Khatilay khanjarai joroo jafa salamun alai
Shaidai maslakai rahai wafa salamu alai

6. Na bhool ghoysai yai khastoko lutoof ki khair
Tera ghulam hai tuj par fida slamaun alai

Khatilay khanjarai joroo jafa salamun alai
Shaidai maslakai rahai wafa salamu alai

1 comment:

Anonymous said...

can you please post any audio or video of this kalaam??