ISHQ” Haqiqat Hai...!

ISHQ mein dil chahta hai k mehboob se batein karein…

Ye hai “NAMAZ”

ISHQ mein dil chahta hai k mehboob k liye khana pina chod dein

Ye hai ”ROZA”

ISHQ mein dil chahta hai k us par apna sara mal luta dein

Ye hai ”ZAKAT”

ISHQ mein dil chahta hai k mehbob k ghar k chakar lagain

Ye hai ” HAJ”

ISHQ m dil chahta ha k apni jan qurban kr dain

Ye hai Aapney NAFSJEHAD”

Pak hai “ALLAH” ki Zaat jo k

k
Qabil
hai…!

No comments: