Chiraag e Chishtiyaan Raa Roshnaahi

This poem is recited daily at sunrise in the blessed dome:


Khwaja e Khwaajgaan Mo‟inuddin
Ashraf e Awliya Roo e Zameen
Aaftaab e Siphar e Kaun o Makaan
Baadshah e Sareer e Mulkey Yaqeen
Dar Jamaal o Kamaal e Oochey Sukhan
Ee Mubeen Buwad Bahisn e Haseen
Matla‟e Dar Sifaat e Oo Guftam
Dar „Ibadat Buwad Choo Dar e Tameen
Aey Darat Qibla Gaah e Ehle Yaqeen
Bar Darat Mehr o Maah Saudah Jabeen
Roo e Bar Dargahat Hami Saayand
Sad Hazaaraan Mulk Choo Khusrave Cheen
Khaadimaan e Darat Hama Rizwaan
Dar Safaa Rowza At Choo Khuld e Bareen
Zarra e Khaake Oo Abeer e Sarisht
Qatrah Aabe Oo Choo Maa e Mo‟in

Elahi Taabuwad Khursheed o Maahi
Chiraag e Chishtiyaan Raa Roshnaahi

No comments: